Hrono ishrana 

Je grana medicine koja se bavi dijetetikom i individualnim režimom ishrane prema zakonitostima prirodnih ritmova lučenja hormona i enzima u našem organizmu.

Hrono ishrana je personalizovani program uravnotežene i pravilno hemijski kombinovane ishrane. Uspješnost hrono ishrane dr Gifing može da potvrdi preko 90.000 pacijenata u našem regionu. Nutricionistički pregledi sprovode se pod nadzorom nutricioniste i/ili ljekara, koji obavljaju detaljne dijagnostičke procedura na najsavremenijim aparatima, sa mogućnostima telefonskih ili email konsultacija, redovnim dolascima na kontrole i prijedlogom suplementacije. Na ovaj naćin fiziološki procesi u organizmu se dovode u optimalnu ravnotežu, postižu se efikasni rezultati kod gojaznih osoba kao i mnogih drugih metaboličkih poremećaja.