0

 Magistar nutricionizma

Tarik je mlad, optimističan, energičan zagovornik pravilnih prehrambenih navika i zdravih životnih stilova.

Tokom i nakon završetka formalnog obrazovanja Tarik je prošao obuke za hrono ishranu u beogradskom centru za hrono ishranu dr Gifing, liposukcijsku ishranu, magnetno-qvantnu dijagnostiku i terapiju u Nsystems LLC USA. Član je udruženja nutricionista BiH. U svom naučnomistraživanju, praksi, radu posebnu pažnju posvećuje dijetoterapijskom pristupu osobama sa metaboličkim poremećajima (gojaznost, dijabetes, inzulinska rezistencija, hipertenzija, hiperlipidemija, i dr.) kao i sportskom nutricionizmu. Tarik je dio stručnog štaba FK Željezničar gdje obavlja funkciju stručnog nutricioniste kluba. Pored toga obavlja i funkciju certificiranog doping kontrola ADABIH. U našem centru sa timom interdisciplinarnih stručnjaka, Tarik će Vam uraditi detaljne dijagnostičke i metaboličke analize putem kojih će se dobiti kompletan uvid u trenutno stanje Vašeg organizma. Procjeniti stanje uhranjenosti, nutritivni statusa Vašeg organizma i izraditi individualni program ishrane za postizanje optimalnih rezultata i unapređenja zdravlja.