Test intolerancija na namirnice i alergene

U praksi Anti Aging medicine, najčešće se primenjuje neki od biorezonantnih testova određivanja netolerancije na hranu. Kompjuterski program bi trebalo da bude u mogućnosti da ispita više stotina različitih namirnica, koje naš organizam može ili ne može tolerisati dobro. Danas ima nekoliko takvih test sistema, a najpoznatiji i veoma tražen je MORA biorezonantni test, koji se obavlja na aparatu MORA Nova.

Ovaj aparat je dizajniran od strane najpouzdanijeg svjetskog proizvođača pejs mejkera, lidera u proučavanju biopotencijala organizma.

novasegment-1Mora Super test se obavlja po sličnom principu koji se koristi kod mjerenja EKG signala.
Naše ćelije imaju određene bio fizičke potencijale, koji se mogu precizno kompjuterski izmjeriti, a softver već poseduje bio-fizičke parametre za preko 600 namirnica, alergena i ostalih supstanci (pesticidi, dlake domaćih životinja itd).

U toku mjerenja ćelijskih potencijala, dobijeni parametri se putem kompjuterskog programa matematički sravnjuju i time se dobija veoma precizna vrijednost koja se se pretvara u signal, koji se prikazuje brojčano na ekranu aparata.

Testovi intolerancije na hranu kao rezultat daju spisak namirnica, a ne jednu ili dvije, kao što je slučaj kod alergija. Pacijent odmah dobija detaljan prikaz namirnica koje mu potencijalno mogu nauditi, ili koristiti, kao i savjet nutricioniste.Vrijeme trajanja mjerenja je oko 40 minuta.